Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.has_custom_header ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
has_custom_header ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) True if a custom header is set. False if not.
Zdefiniowane na:
Codex:

Check whether a custom header is set or not.Źródło

function has_custom_header() {
	if ( has_header_image() || ( has_header_video() && is_header_video_active() ) ) {
		return true;
	}

	return false;
}