Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_custom_header_markup ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
the_custom_header_markup ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Print the markup for a custom header.

A container div will always be printed in the Customizer preview.Źródło

function the_custom_header_markup() {
	$custom_header = get_custom_header_markup();
	if ( empty( $custom_header ) ) {
		return;
	}

	echo $custom_header;

	if ( is_header_video_active() && ( has_header_video() || is_customize_preview() ) ) {
		wp_enqueue_script( 'wp-custom-header' );
		wp_localize_script( 'wp-custom-header', '_wpCustomHeaderSettings', get_header_video_settings() );
	}
}