Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_custom_header_markup ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
get_custom_header_markup ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) The markup for a custom header on success.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the markup for a custom header.

The container div will always be returned in the Customizer preview.Źródło

function get_custom_header_markup() {
	if ( ! has_custom_header() && ! is_customize_preview() ) {
		return '';
	}

	return sprintf(
		'<div id="wp-custom-header" class="wp-custom-header">%s</div>',
		get_header_image_tag()
	);
}