wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_random_header_image › WordPress Function

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
get_random_header_image ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Path to header image.
Zdefiniowane na:
Codex:

Gets random header image URL from registered images in theme.Źródło

function get_random_header_image() {
	$random_image = _get_random_header_data();

	if ( empty( $random_image->url ) ) {
		return '';
	}

	return $random_image->url;
}