Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_random_header_image ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
get_random_header_image ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Path to header image
Zdefiniowane na:
Codex:

Get random header image url from registered images in theme.Źródło

function get_random_header_image() {
	$random_image = _get_random_header_data();
	if ( empty( $random_image->url ) ) {
		return '';
	}
	return $random_image->url;
}