Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_header_image ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
get_header_image ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string|false)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve header image for custom header.Źródło

function get_header_image() {
	$url = get_theme_mod( 'header_image', get_theme_support( 'custom-header', 'default-image' ) );

	if ( 'remove-header' == $url ) {
		return false;
	}

	if ( is_random_header_image() ) {
		$url = get_random_header_image();
	}

	return esc_url_raw( set_url_scheme( $url ) );
}