Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.header_image ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
header_image ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display header image URL.Źródło

function header_image() {
	$image = get_header_image();
	if ( $image ) {
		echo esc_url( $image );
	}
}