Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.has_header_image ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
has_header_image ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (bool) Whether a header image is set or not.
Zdefiniowane na:
Codex:

Check whether a header image is set or not.Źródło

function has_header_image() {
	return (bool) get_header_image();
}