Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.has_header_video ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
has_header_video ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (bool) Whether a header video is set or not.
Zdefiniowane na:
Codex:

Check whether a header video is set or not.Źródło

function has_header_video() {
	return (bool) get_header_video_url();
}