Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_header_video_url ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
the_header_video_url ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display header video URL.Źródło

function the_header_video_url() {
	$video = get_header_video_url();
	if ( $video ) {
		echo esc_url( $video );
	}
}