wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_header_image_tag › WordPress Function

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
the_header_image_tag ( $attr = array() )
Parametry:
  • (array) $attr Optional. Attributes for the image markup. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: array()
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the image markup for a custom header image.Źródło

function the_header_image_tag( $attr = array() ) {
	echo get_header_image_tag( $attr );
}