Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.has_custom_logo ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
has_custom_logo ( $blog_id = 0 )
Parametry:
  • (int) $blog_id Optional. ID of the blog in question. Default is the ID of the current blog.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Powrót:
  • (bool) Whether the site has a custom logo or not.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines whether the site has a custom logo.Źródło

function has_custom_logo( $blog_id = 0 ) {
	$switched_blog = false;

	if ( is_multisite() && ! empty( $blog_id ) && (int) $blog_id !== get_current_blog_id() ) {
		switch_to_blog( $blog_id );
		$switched_blog = true;
	}

	$custom_logo_id = get_theme_mod( 'custom_logo' );

	if ( $switched_blog ) {
		restore_current_blog();
	}

	return (bool) $custom_logo_id;
}