Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_custom_logo ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
the_custom_logo ( $blog_id = 0 )
Parametry:
  • (int) $blog_id Optional. ID of the blog in question. Default is the ID of the current blog.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays a custom logo, linked to home.Źródło

function the_custom_logo( $blog_id = 0 ) {
	echo get_custom_logo( $blog_id );
}