Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_author_login ›

Od1.5.0
Przestarzały2.8.0
get_the_author_login ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string) The author's login name (username).
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the login name of the author of the current post.Źródło

function get_the_author_login() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'login\')' );
	return get_the_author_meta('login');
}