Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_author_icq ›

Od1.5.0
Przestarzały2.8.0
get_the_author_icq ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string) The author's ICQ number.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the ICQ number of the author of the current post.Źródło

function get_the_author_icq() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'icq\')' );
	return get_the_author_meta('icq');
}