Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_author_aim ›

Od1.5.0
Przestarzały2.8.0
get_the_author_aim ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string) The author's AIM address.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the AIM address of the author of the current post.Źródło

function get_the_author_aim() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'aim\')' );
	return get_the_author_meta('aim');
}