wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_author_link › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_the_author_link ( Brak parametrów )
Powrót:
 • (string) An HTML link if the author's URL exists in user meta, otherwise the result of get_the_author().
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves either author's link or author's name.

If the author has a home page set, return an HTML link, otherwise just return the author's name.


Źródło

function get_the_author_link() {
	if ( get_the_author_meta( 'url' ) ) {
		global $authordata;

		$author_url     = get_the_author_meta( 'url' );
		$author_display_name = get_the_author();

		$link = sprintf(
			'<a href="%1$s" title="%2$s" rel="author external">%3$s</a>',
			esc_url( $author_url ),
			/* translators: %s: Author's display name. */
			esc_attr( sprintf( __( 'Visit %s&#8217;s website' ), $author_display_name ) ),
			$author_display_name
		);

		/**
		 * Filters the author URL link HTML.
		 *
		 * @since 6.0.0
		 *
		 * @param string $link    The default rendered author HTML link.
		 * @param string $author_url Author's URL.
		 * @param WP_User $authordata Author user data.
		 */
		return apply_filters( 'the_author_link', $link, $author_url, $authordata );
	} else {
		return get_the_author();
	}
}