wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_author_link › WordPress Function

Od1.2.0
Przestarzały2.1.0
get_author_link ( $display, $author_id, $author_nicename = '' )
Parametry: (3)
 • (bool) $display
  Wymagane: Tak
 • (int) $author_id
  Wymagane: Tak
 • (string) $author_nicename Optional.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Zobacz:
Powrót:
 • (string|null)
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns or Prints link to the author's posts.Źródło

function get_author_link($display, $author_id, $author_nicename = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'get_author_posts_url()' );

	$link = get_author_posts_url($author_id, $author_nicename);

	if ( $display )
		echo $link;
	return $link;
}