Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_author_rss_link ›

Od1.2.0
Przestarzały2.5.0
get_author_rss_link ( $echo = false, $author_id = 1 )
Parametry: (2)
 • (bool) $echo
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (int) $author_id
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 1
Zobacz:
Powrót:
 • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Print/Return link to author RSS feed.Źródło

function get_author_rss_link($echo = false, $author_id = 1) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0', 'get_author_feed_link()' );

	$link = get_author_feed_link($author_id);
	if ( $echo )
		echo $link;
	return $link;
}