Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_author_posts_link ›

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
the_author_posts_link ( $deprecated = '' )
Parametry:
  • (string) $deprecated Unused.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.4.0

Displays an HTML link to the author page of the current post's author.Źródło

function the_author_posts_link( $deprecated = '' ) {
	if ( ! empty( $deprecated ) ) {
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '2.1.0' );
	}
	echo get_the_author_posts_link();
}