wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_author_link › WordPress Function

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
the_author_link ( Brak parametrów )
Linki:
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays either author's link or author's name.

If the author has a home page set, echo an HTML link, otherwise just echo the author's name.


Źródło

function the_author_link() {
	echo get_the_author_link();
}