wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_category_rss_link › WordPress Function

Od1.2.0
Przestarzały2.5.0
get_category_rss_link ( $display = false, $cat_id = 1 )
Parametry: (2)
 • (bool) $display
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (int) $cat_id
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 1
Zobacz:
Powrót:
 • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Print/Return link to category RSS2 feed.Źródło

function get_category_rss_link($display = false, $cat_id = 1) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0', 'get_category_feed_link()' );

	$link = get_category_feed_link($cat_id, 'rss2');

	if ( $display )
		echo $link;
	return $link;
}