Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_category_feed_link ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
get_category_feed_link ( $cat_id, $feed = '' )
Parametry: (2)
  • (int) $cat_id Category ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $feed Optional. Feed type. Possible values include 'rss2', 'atom'. Default is the value of get_default_feed().
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Powrót:
  • (string) Link to the feed for the category specified by $cat_id.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the feed link for a category.

Returns a link to the feed for all posts in a given category. A specific feed can be requested or left blank to get the default feed.Źródło

function get_category_feed_link( $cat_id, $feed = '' ) {
	return get_term_feed_link( $cat_id, 'category', $feed );
}