Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_custom ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
post_custom ( $key = '' )
Parametry:
  • (string) $key Meta data key name.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Powrót:
  • (false|string|array) Array of values or single value, if only one element exists. False will be returned if key does not exist.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve post custom meta data field.Źródło

function post_custom( $key = '' ) {
	$custom = get_post_custom();

	if ( ! isset( $custom[ $key ] ) ) {
		return false;
	} elseif ( 1 == count( $custom[ $key ] ) ) {
		return $custom[ $key ][0];
	} else {
		return $custom[ $key ];
	}
}