wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_custom_keys › WordPress Function

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
get_post_custom_keys ( $post_id = 0 )
Parametry:
  • (int) $post_id Optional. Post ID. Default is the ID of the global `$post`.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Powrót:
  • (array|void) Array of the keys, if retrieved.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves meta field names for a post.

If there are no meta fields, then nothing (null) will be returned.


Źródło

function get_post_custom_keys( $post_id = 0 ) {
	$custom = get_post_custom( $post_id );

	if ( ! is_array( $custom ) ) {
		return;
	}

	$keys = array_keys( $custom );
	if ( $keys ) {
		return $keys;
	}
}