Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_custom_values ›

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
get_post_custom_values ( $key = '', $post_id = 0 )
Parametry: (2)
 • (string) $key Optional. Meta field key. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (int) $post_id Optional. Post ID. Default is ID of the global $post.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Powrót:
 • (array|null) Meta field values.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve values for a custom post field.

The parameters must not be considered optional. All of the post meta fields will be retrieved and only the meta field key values returned.Źródło

function get_post_custom_values( $key = '', $post_id = 0 ) {
	if ( ! $key ) {
		return null;
	}

	$custom = get_post_custom( $post_id );

	return isset( $custom[ $key ] ) ? $custom[ $key ] : null;
}