Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_custom ›

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
get_post_custom ( $post_id = 0 )
Parametry:
  • (int) $post_id Optional. Post ID. Default is ID of the global $post.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Powrót:
  • (array) Post meta for the given post.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve post meta fields, based on post ID.

The post meta fields are retrieved from the cache where possible, so the function is optimized to be called more than once.Źródło

function get_post_custom( $post_id = 0 ) {
	$post_id = absint( $post_id );
	if ( ! $post_id ) {
		$post_id = get_the_ID();
	}

	return get_post_meta( $post_id );
}