Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_atom_head ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'comments_atom_head' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the Atom comment feed header.

Źródło

do_action( 'comments_atom_head' );