Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.commentsrss2_head ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'commentsrss2_head' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the RSS2 comment feed header.

Źródło

do_action( 'commentsrss2_head' );