Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.commentrss2_item ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'commentrss2_item', $comment->comment_ID, $comment_post->ID )
Parametry: (2)
  • (int) $comment->comment_ID The ID of the comment being displayed.
    Wymagane: Tak
  • (int) $comment_post->ID The ID of the post the comment is connected to.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of each RSS2 comment feed item.

Źródło

do_action( 'commentrss2_item', $comment->comment_ID, $comment_post->ID );