Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rss2_item ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'rss2_item' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of each RSS2 feed item.

Źródło

do_action( 'rss2_item' );