Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rss2_site_icon ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
rss2_site_icon ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays Site Icon in RSS2.Źródło

function rss2_site_icon() {
	$rss_title = get_wp_title_rss();
	if ( empty( $rss_title ) ) {
		$rss_title = get_bloginfo_rss( 'name' );
	}

	$url = get_site_icon_url( 32 );
	if ( $url ) {
		echo '
<image>
	<url>' . convert_chars( $url ) . '</url>
	<title>' . $rss_title . '</title>
	<link>' . get_bloginfo_rss( 'url' ) . '</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> ' . "\n";
	}
}