Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.site_icon_url ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
site_icon_url ( $size = 512, $url = '', $blog_id = 0 )
Parametry: (3)
 • (int) $size Optional. Size of the site icon. Default 512 (pixels).
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 512
 • (string) $url Optional. Fallback url if no site icon is found. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (int) $blog_id Optional. ID of the blog to get the site icon for. Default current blog.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the Site Icon URL.Źródło

function site_icon_url( $size = 512, $url = '', $blog_id = 0 ) {
	echo esc_url( get_site_icon_url( $size, $url, $blog_id ) );
}