Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.has_site_icon ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
has_site_icon ( $blog_id = 0 )
Parametry:
  • (int) $blog_id Optional. ID of the blog in question. Default current blog.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Powrót:
  • (bool) Whether the site has a site icon or not.
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether the site has a Site Icon.Źródło

function has_site_icon( $blog_id = 0 ) {
	return (bool) get_site_icon_url( 512, '', $blog_id );
}