Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_site_admin ›

Od3.0.0
Przestarzały3.0.0
is_site_admin ( $user_login = '' )
Parametry:
  • (string) $user_login Optional. Username for the user to check. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Determine if user is a site admin.

Plugins should use is_multisite() instead of checking if this function exists to determine if multisite is enabled.

This function must reside in a file included only if is_multisite() due to legacy function_exists() checks to determine if multisite is enabled.Źródło

function is_site_admin( $user_login = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'is_super_admin()' );

	if ( empty( $user_login ) ) {
		$user_id = get_current_user_id();
		if ( !$user_id )
			return false;
	} else {
		$user = get_user_by( 'login', $user_login );
		if ( ! $user->exists() )
			return false;
		$user_id = $user->ID;
	}

	return is_super_admin( $user_id );
}