Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_blog_admin ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
is_blog_admin ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) True if inside WordPress blog administration pages.
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether the current request is for a site's admininstrative interface.

e.g. /wp-admin/

Does not check if the user is an administrator; use current_user_can() for checking roles and capabilities.Źródło

function is_blog_admin() {
	if ( isset( $GLOBALS['current_screen'] ) ) {
		return $GLOBALS['current_screen']->in_admin( 'site' );
	} elseif ( defined( 'WP_BLOG_ADMIN' ) ) {
		return WP_BLOG_ADMIN;
	}

	return false;
}