wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_login › WordPress Function

Od6.1.0
Przestarzałyn/a
is_login ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (bool) True if inside WordPress login screen, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines whether the current request is for the login screen.Źródło

function is_login() {
	return false !== stripos( wp_login_url(), $_SERVER['SCRIPT_NAME'] );
}