Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_plugin_page ›

Od1.5.0
Przestarzały3.1.0
is_plugin_page ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool)
Zdefiniowane na:
Codex:

Is the current admin page generated by a plugin?

Use global $plugin_page and/or get_plugin_page_hookname() hooks.Źródło

function is_plugin_page() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.1.0'  );

	global $plugin_page;

	if ( isset($plugin_page) )
		return true;

	return false;
}