Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_info ›

Odn/a
Przestarzały3.0.0
is_info ( $sc )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisuŹródło

function is_info ($sc) {
	return $sc >= 100 && $sc < 200;
}