Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_main_blog ›

Od3.0.0
Przestarzały3.0.0
is_main_blog ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Deprecated functionality to determin if the current site is the main site.Źródło

function is_main_blog() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'is_main_site()' );
	return is_main_site();
}