Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.atom_site_icon ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
atom_site_icon ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays Site Icon in atom feeds.Źródło

function atom_site_icon() {
	$url = get_site_icon_url( 32 );
	if ( $url ) {
		echo '<icon>' . convert_chars( $url ) . "</icon>\n";
	}
}