Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rss2_ns ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'rss2_ns' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-includes/feed-rss2.php

Źródło

do_action( 'rss2_ns' );