Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rss2_comments_ns ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'rss2_comments_ns' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the RSS root to add namespaces.

Źródło

do_action( 'rss2_comments_ns' );