Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.atom_comments_ns ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'atom_comments_ns' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires inside the feed tag in the Atom comment feed.

Źródło

do_action( 'atom_comments_ns' );