Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.spam_comment ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'spam_comment', $comment->comment_ID, $comment )
Parametry: (2)
  • (int) $comment_id The comment ID.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Comment) $comment The comment to be marked as spam.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately before a comment is marked as Spam.

Źródło

do_action( 'spam_comment', $comment->comment_ID, $comment );