Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.kses_init ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
kses_init ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Sets up most of the KSES filters for input form content.

First removes all of the KSES filters in case the current user does not need to have KSES filter the content. If the user does not have unfiltered_html capability, then KSES filters are added.Źródło

function kses_init() {
	kses_remove_filters();

	if ( ! current_user_can( 'unfiltered_html' ) ) {
		kses_init_filters();
	}
}