Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_kses_split ›

Od1.0.0
Przestarzałyn/a
wp_kses_split ( $string, $allowed_html, $allowed_protocols )
Parametry: (3)
 • (string) $string Content to filter.
  Wymagane: Tak
 • (array) $allowed_html Allowed HTML elements.
  Wymagane: Tak
 • (string[]) $allowed_protocols Array of allowed URL protocols.
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (string) Content with fixed HTML tags
Zdefiniowane na:
Codex:

Searches for HTML tags, no matter how malformed.

It also matches stray > characters.Źródło

function wp_kses_split( $string, $allowed_html, $allowed_protocols ) {
	global $pass_allowed_html, $pass_allowed_protocols;
	$pass_allowed_html   = $allowed_html;
	$pass_allowed_protocols = $allowed_protocols;
	return preg_replace_callback( '%(<!--.*?(-->|$))|(<[^>]*(>|$)|>)%', '_wp_kses_split_callback', $string );
}