wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_kses_version › WordPress Function

Od1.0.0
Przestarzałyn/a
wp_kses_version ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) KSES version number.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the version number of KSES.Źródło

function wp_kses_version() {
	return '0.2.2';
}