Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_check_mysql_version ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
wp_check_mysql_version ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Checks the version of the installed MySQL binary.Źródło

function wp_check_mysql_version() {
	global $wpdb;
	$result = $wpdb->check_database_version();
	if ( is_wp_error( $result ) ) {
		wp_die( $result );
	}
}