Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_kses_data ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
wp_kses_data ( $data )
Parametry:
  • (string) $data Content to filter, expected to not be escaped
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Filtered content
Zdefiniowane na:
Codex:

Sanitize content with allowed HTML Kses rules.Źródło

function wp_kses_data( $data ) {
	return wp_kses( $data, current_filter() );
}