Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_api_init ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
rest_api_init ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers rewrite rules for the API.Źródło

function rest_api_init() {
	rest_api_register_rewrites();

	global $wp;
	$wp->add_query_var( 'rest_route' );
}